تبلیغات
ِ - یادداشت:برترین کشورگشایان تاریخ چه کسانی بودند؟

یادداشت:برترین کشورگشایان تاریخ چه کسانی بودند؟

چهارشنبه 25 دی 1392 04:51 ب.ظ

نویسنده : عصرنامه
ارسال شده در: گزارشات ،
یادداشت:برترین کشورگشایان تاریخ چه کسانی بودند؟
این سوالی است که پاسخ اش کمی سخت است زیرا کشورگشایی در وهله‌های مختلف تاریخی سختی خاص خودش را داشته است.
جهان باستان:
به طور کلی اسکندر از مقدونیه و کوروش از هخامنشیان و کمبوجیه از هخامنشیان و گانوزو از هان(چین) و سارگُن از میان دو رود را از جهان باستان برگزید.
در یک رتبه بندی:
 1 اسکندر مقدونی
 2 کوروش هخامنشی
 3 سارگُن از میان دو رود
 4 کمبوجیه از هخامنشیان
 5 گائوزو از هان

اسکندر از همه بالاتر زیرا خود یک تنه امپراتوری ای بنا کرد به وسعت هخامنشیان در اوج.قلمرو اسکندر شامل مصر،یونان،مقدونیه،آسیای صغیر،میان دو رود،شمال هند و البته ایران بود.
پس از او کوروش است که با شکست مادها و هم چنین تسخیر بابل و سارد خود را به رتبه دوم رساند.
سارگن شاید به نظر خیلی ها ناآشنا برسد ولی اولین امپراطور میان دو رود صددرصد جزو 5 کشورگشای دنیای باستان قرار میگیرد.
کمبوجیه و تنها به دلیل شکست دادن مصریان برگزیده شد.ولی همین یک کار باعث شد که فراعنه مصر که بسیار زیاد بودند دیگر از حکومت بیفتند و پس از آن هم مصر پیاپی تحت تصرف کشور ها و امپراتوری های دیگر قرار گرفت و به دلیل ارزش کارش به این رتبه‌بندی راه یافت.
گائوزو هم به دلیل اینکه کل چین را به زیر سلطه درآورد در این لیست قرار گفته.

سده های میانه:
 1 چنگیزخان مغول
 2 خسروپرویز از ساسانیان
 3 امویان از عربستان
 4 تیمور لنگ
 5 سه پادشاه اول سلجوقیان

چنگیزخان که بزرگی کارش-در کنار غارت ها و آدم کشی هایش-نیازی به توضیح ندارد.
خسروپرویز نفر دوم این فهرست بزرگترین ساسانیان تاریخ را در دست داشت و همین او را در این لیست قرار داد.
امویان(تک تک خلفای اموی مراد ماست) هم که از شمال آفریقا تا هند را شامل می شدند و قلمرویی بسیار بزرگ را به وجود آورده بودند.
تیمورلنگ هم که خود را از نسل مغولان و چنگیز می دانست توانست با فتوحاتش ایران را با قسمتی از آسیای مرکزی را به دست آورد.
سه پادشاه اول سلجوقیان یعنی طغرل،آلب ارسلان و ملکشاه یکی پس از دیگری بر قلمرو سلجوقیان اضافه کردند تا بالاخره از آن سو به روم رسید!

امپراتوری های معاصر:
 1 امپراتوری بریتانیا
 2 امپراتوری روسیه
 3 امپراتوری اسپانیا
 4 نادرشاه از ایران
 5 آغامحمدخان قاجار از ایران

سه رتبه اول در اختیار امپراتوری هاست نه امپراتور ها چون امپراتوری ها در دوره چندین امپراتور به دست می آید و این به همین دلیل است.
بریتانیا که مشهور در آن خورشید غروب نمی کرد.
روسیه هم که همین الآن خیلی بزرگ است چه برسد به امپراتوری روسیه.
اسپانیا که فاتحان آمریکای لاتین بودند.
نادرشاه از ایران خیلی سخت به 5 تای اول رسید زیرا گزینه ها زیاد بود ولی به‌هرحال ایران در زمان او به گونه ای شکست ناپذیر شده بود!
آغامحمدخان قاجار هم که جایش محفوظ است زیرا کل ایران به علاوه بخش هایی از آسیای مرکزی را در دست داشت.

در یک جمع بندی باید گفت چنگیزخان و اسکندر مقدونی با توجه به دوره تاریخی شان بهترین و برترین کشورگشایان تاریخ هستند البته این فهرست ما اشکالاتی عدیده ای هم دارد که در نسخه های بعدی درست می شود.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 دی 1392 05:20 ب.ظ